Информация и контакти

Калртон Инвест ООД

Адрес: гр.Варна, Морска градина, местност “Салтанат” 59, ет.1, ап.2

Телефон: +359 89 933 3030

E-mail: tv@b1b.tv

Съвет за електронни медии

Адрес: бул. “Шипченски проход” 69 София

Телефон: + 359 2 9708810

Факс: + 359 2 9733769

E-mail: office@cem.bg / Интернет страница: www.cem.bg