За Реклама

ТАРИФА за реклама на телевизия B1B Action tv.


НА ЖИВО или ПРЕМИЕРА от БЪЛГАРИЯ :
Излъчване на рекламен клип в рекламен блок преди, по време на и след
1 предаване = 250 лева в предаването са включени 5 броя излъчване
БОНУС – безплатни излъчвания при 5 броя повторения

Излъчване на рекламен клип в рекламен блок преди, по време на и след
5 предавания = 750 лева във всяко предаването са включени 5 броя излъчване
БОНУС – безплатни излъчвания при 25 броя повторения

Излъчване на рекламен клип в рекламен блок преди, по време на и след
10 предавания = 1000 лева във всяко предаването са включени 5 броя излъчване
БОНУС – безплатни излъчвания при 50 броя повторения

НА ЖИВО или ПРЕМИЕРА от ЧУЖБИНА :
Излъчване на рекламен клип в рекламен блок преди, по време на и след
1 предаване = 150 лева в предаването са включени 5 броя излъчване
БОНУС – безплатни излъчвания при 5 броя повторения

Излъчване на рекламен клип в рекламен блок преди, по време на и след
5 предавания = 550 лева във всяко предаването са включени 5 броя излъчване
БОНУС – безплатни излъчвания при 25 броя повторения

Излъчване на рекламен клип в рекламен блок преди, по време на и след
10 предавания = 800 лева във всяко предаването са включени 5 броя излъчване
БОНУС – безплатни излъчвания при 50 броя повторения
ПОВТОРЕНИЯТА за 1 месец са организирани по следния начин:
25% сутрин (06ч-12ч), 25% ден (12ч-18ч), 25% вечер(18ч-24ч) и 25% нощ(00ч-06ч)

Възможности
за закупуване на пакети излъчвания при свободна ротация:
Пакет А - 30 излъчвания (по 1 брой на ден) = 180 лева (6 лева/брой)
Пакет Б - 60 излъчвания (по 2 броя на ден) = 330 лева (5,50 лева/брой)
Пакет В - 90 излъчвания (по 3 броя на ден) = 450 лева (5 лева/брой)
Пакет Г - 120 излъчвания (по 4 броя на ден) = 540 лева (4,50 лева/брой)
Пакет Д - 240 излъчвания (по 8 броя на ден) = 960 лева (4 лева/брой)

Базова дължина за рекламен клип : 30 секунди.
Таблица за преизчисляване на стойността, в зависимост от дължината на рекламен клип
времетраене 5" 10" 15" 20" 25" 30" 35" 40" 45" 50" 55" 60"
коефициент 40% 60% 70% 80% 90% 100% 120% 140% 160% 180% 190% 200%


Спонсориране на предавания – (Спонсорската заставка трябва да е до 7 секунди и неможе да включва адрес, координати или web. Разрешено е публикуването само на бранд и рекламен слоган)

Спонсориране на програми от България :
1 предаване = 100 лева + 1 брой безплатно повторение
5 предавания = 400 лева + 5 броя безплатни повторения
10 предавания = 700 лева + 10 броя безплатни повторения

Спонсориране на програми от чужбина :
1 предаване = 80 лева + 1 брой безплатно повторение
5 предавания = 350 лева + 5 броя безплатни повторения
10 предавания = 600 лева + 10 броя безплатни повторения

Излъчване на готов платен репортаж в рекламен блок :
до 60" = 200 лева
Платени репортажи с дължина различна от 60" се преизчисляват по следната коефициентна скала:

времетраене 60" 90" 120" 150" 180"
коефициент 100% 125% 150% 175% 200%

Цени за заснемане и монтаж:
1. за рекламен клип : 30" : = 500 лева
2. за спонсорска заставка : 7" : = 250 лева
3. за платен репортаж : 60" : = 500 лева

Отстъпки за клиенти :
Отстъпките се дават за предплатени суми:
2500 лева до 5000 лева : 3%
5001 лева до 10000 лева : 5%
10001 лева до 20000 лева : 7%
20001 лева до 30000 лева : 10%
30001 лева до 50000 лева : 12%
50001 лева до ........... : 15%

Отстъпки за рекламни агенции : 15%

Всички цени са без ДДС.